Počet hodnotení: 5

5/5

Vierovyznania: Inocent X.

ČERVIENKA Matej


Technika: linoryt
Téma: iné, náboženské námety
Rozmery: 49.8cm x 72cm
Rok vzniku: 2023
ArtNo.: SK2405 0000 00003259
Vložené: 20.05.2024 17:33:08
Opis diela:

Odzrkadľujem význam kamier v súčasnej dobe ako predmet neustáleho pozorovania a presúvam ho do náboženskej tematiky. Týmto prepojením neodsudzujem kresťanstvo, ale kriticky sa vyjadrujem k častej korelácii osobnej identity a náboženstva, a ako sa viera môže považovať za dôležitý prvok našej osobnosti, ktorým je hodnotená a posudzovaná naša morálnosť. Moja práca zároveň parafrázuje Velasquezovu maľbu, ale najmä reaguje i na práce Francisa Bacona. Bacon priamo neodkazoval na kresťanstvo, ale zaujímal sa o osobné hodnoty, i ja nekladiem dôraz na vierovyznania, ale kritizujem ako sme v súčasnej dobe sledovaní a hodnotení našou vierou.

Nahlásiť