Cenník služieb registra Kubikum

„Tento cenník služieb registra Kubikum je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok/Pravidiel používania registra Kubikum www.kubikum.com.

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu a servis súvisiaci s realizáciou a propagáciou Sprostredkovateľ ponúka Poskytovateľovi paušálne balíčky KUBIKUM XS,S,M,L,XL,XXL,SILVER,GOLD a nárokuje si na Províziu z predaja. Výhody paušálnych programov registra Kubikum môže Poskytovateľ využívať na ním zvolené obdobie (1, 3, 6, 12 a 24 mesiacov). V prípade, že sa Poskytovateľ v priebehu predplateného obdobia rozhodne prejsť na vyšší program, bude mu z paušálneho poplatku odpočítaná alikvotná časť za obdobie využívania služby do času zmeny predplateného programu na vyšší. Program KUBIKUM XS je v rámci celého registra Kubikum poskytnutý každému zaregistrovanému Poskytovateľovi zadarmo. Poskytovateľ do 18 rokov má možnosť využívať Program KUBIKUM GOLD zadarmo, dňom dovŕšenia 18 rokov uvedenú výhodu automaticky stráca a bude mu pridelený program KUBIKUM XS.“

Uvedené ceny sú s DPH