Cenník služieb portálu Kubikum

„Tento cenník služieb portálu Kubikum je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok/Pravidiel používania portálu Kubikum www.kubikum.com.

Za poskytnutie priestoru na prezentáciu a servis súvisiaci s realizáciou a propagáciou Sprostredkovateľ ponúka Poskytovateľovi paušálne balíčky KUBIKUM XS,S,M,L,XL,XXL,SILVER,GOLD a nárokuje si na Províziu z predaja. Výhody paušálnych programov portálu Kubikum môže Poskytovateľ využívať na ním zvolené obdobie (1, 3, 6, 12 a 24 mesiacov). V prípade, že sa Poskytovateľ v priebehu predplateného obdobia rozhodne prejsť na vyšší program, bude mu z paušálneho poplatku odpočítaná alikvotná časť za obdobie využívania služby do času zmeny predplateného programu na vyšší. Program KUBIKUM XS je v rámci celého portálu Kubikum poskytnutý každému zaregistrovanému Poskytovateľovi zadarmo. Poskytovateľ do 18 rokov má možnosť využívať Program KUBIKUM GOLD zadarmo, dňom dovŕšenia 18 rokov uvedenú výhodu automaticky stráca a bude mu pridelený program KUBIKUM XS.“

Provízia z predaja
  Predajná cena od Predajná cena do Percento z predajnej ceny produktu
1 0,01 € 99,99 € 3,9%
2 100,00 € 499,99 € 3,4%
3 500,00 € 1 999,99 € 2,8%
4 2 000,00 € 4 999,99 € 2,5%
5 5 000,00 € 9 999,99 € 2,1%
6 10 000,00 € 99 999 999,00 € 1,9%

  Program Počet diel do Kapacita v MB do Cena/rok
1 KUBIKUM XS 5 165 0,00 €
2 KUBIKUM S 25 825 7,00 €
3 KUBIKUM M 50 1650 12,00 €
4 KUBIKUM L 75 2475 20,00 €
5 KUBIKUM XL 100 3300 26,00 €
6 KUBIKUM XXL 150 4950 45,00 €
7 KUBIKUM SILVER 200 6600 52,00 €
8 KUBIKUM GOLD nekonečno nekonečno 120,00 €


Uvedené ceny sú s DPH