Adresa

Túto internetovú stránku prevádzkuje:

CENTRAL ART REGISTER, s.r.o.
Hálkova 2968/22
010 01 Žilina

IČO: 45568260
DIČ: 2023042934
IČ DPH: SK2023042934

 

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Žiline, Vložka číslo 52965/L

 

Kontakt

Call centrum: +421 917 21 21 00
Email: info@kubikum.com

 

Tieto webové stránky obsahujú prepojenia (hyperlinky) k ďalším poskytovateľom webových stránok, z pohľadu obsahu za nich nesú zodpovednosť jednotliví poskytovatelia. CENTRAL ART REGISTER nemá žiadny vplyv na obsahovú formu cieľových stránok. CENTRAL ART REGISTER kontroluje v pravidelných intervaloch prepojené stránky. Pokiaľ CENTRAL ART REGISTER zistí protiprávny obsah na prepojených stránkach, ihneď toto prepojenie odstráni. Za ilegálny, chybný, či nekompletný obsah, taktiež ako za škody, ktoré vzniknú z použitia, či nepoužitia prepojených stránok, ručia ich poskytovatelia.

 

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 041/ 7632 130
fax č.: 041/ 7632 139

Napíšte nám