Podstatou predvianočnej akcie "ENERGIA PRE UMENIE" je špeciálna aukcia diel vybratých umelcov, ktorú organizuje Nadácia KUBIKUM a bude trvať od 1. novembra 2022 do 30. novembra 2022.

Touto aukciou chce Nadácia KUBIKUM pomôcť súčasným umelcom na Slovensku a v Čechách, ale predovšetkým podporiť česko-slovenskú výtvarnú súťaž START21ART. Je to už druhý ročník súťaže, ktorej cieľom je spropagovať tvorbu mladých umelcov na štarte ich profesionálnej kariéry.

Na podporu súťaže START21ART prispejú predávajúci umelci 2% z každého vydraženého diela a prevádzkovateľ portálu sa zrieka provízie v plnej výške v prospech nadácie KUBIKUM.