Number of ratings: 4

5/5

Sen co se mi včera zdál

ASTLOVÁ Eliška


Technique: Undefined
Theme: geometric abstraction
Measurements: 90cm x 90cm x 4cm
Year of origin: 2024
ArtNo.: CZ2406 0000 00003277
Posted: 22.06.2024 23:30:18
Piece description:

Vytvoření iluzivní krajiny ulice založené na snu. Ve snech se nám zjevují střípky reality. 

Report