Number of ratings: 4

4.8/5

Paralela detstva

PAUČÍKOVÁ Silvia


Technique: acrylic painting
Theme: abstraction
Measurements: 140cm x 200cm
Year of origin: 2024
ArtNo.: SK2405 0000 00003261
Posted: 24.05.2024 00:34:55
Piece description:

Navonok veselé tvary v sebe ukrývajú obavy z vnútorného sveta. Strach z ublíženia, posmeškov. Momenty malieb vychádzajú z detských kresieb. Sila fragmentov je zdôraznená zdvojením, zrkadlením námetu, ako odraz ovplyvnenia človeka. Odkrývam časovú os pocitov z minulosti.

Report