Number of ratings: 6

5/5

Vierovyznania: Ukrižovanie

ČERVIENKA Matej


Technique: linocut
Theme: religious themes
Measurements: 49.8cm x 72cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2405 0000 00003260
Posted: 20.05.2024 17:38:44
Piece description:

Odzrkadľujem význam kamier v súčasnej dobe ako predmetu neustáleho pozorovania a presúvam ho do náboženskej tematiky. Týmto prepojením neodsudzujem kresťanstvo, ale kriticky sa vyjadrujem k častej korelácii osobnej identity a náboženstva, a ako sa viera často považuje za dôležitý prvok našej osobnosti, ktorým je hodnotená a posudzovaná naša morálnosť.

Report