Centrálny umelecký register KUBIKUM vznikol v roku 2010. V roku 2019 prešiel celkovým updatom, ktorý okrem iného zjednodušil registráciu a urýchlil vyhľadávanie. Hlavným cieľom registra je evidovať umelcov z celého sveta, ich tvorbu a pomáhať im chrániť ich autorské práva.

V registri KUBIKUM si môže každý umelec vytvoriť vlastný profil, ktorým sa bude prezentovať širokej verejnosti a registrovať svoje umelecké diela. Každé dielo je v databáze evidovaná pod kódom. Pomocou neho je možné jednoznačne identifikovať konkrétne dielo a jeho autora.

Register KUBIKUM pomáha chrániť autorstvo, a to hlavne podrobnou registráciou diela obsahujúcou detailnú fotodokumentáciu. Každé dielo má v databáze zaznamenaný časový údaj o registrácii.
Časový údaj o registrácii a následné zverejnenie diela môže pomôcť pri ochrane autorských práv ako v bežnom živote, tak aj pri súdnom spore.

Preto register ponúka GALÉRIU KUBIKUM. Je to platforma pre zverejňovanie diel ihneď po registrácii, a to na dobu potrebnú pre identifikovanie autorstva v prípade riešenia autorských sporov. Zverejnenie diela v GALÉRII môže pomôcť preukázať identitu autora a diela v prípade jeho následného zneužitia resp. napodobenia.

Register KUBIKUM má ambíciu spojiť umelcov celého sveta do jednej komunity, v ktorej sa môžu navzájom inšpirovať a pomáhať si pri riešení rôznych umeleckých, ale aj ľudských problémov.

Originál do každej domácnosti je ďalším cieľom registra KUBIKUM. Každý autor, ktorý je na to právne spôsobilý, môže svoje registrované diela prostredníctvom registra predávať alebo dražiť.

Tak neváhaj a poď sa registrovať .


What we offer:

Artist’s code

A unique code with a country designation that clearly identifies you in the register.

Artwork’s code

Special code for unique identification of the original work anywhere in the register.

Storage

A space for archiving works that are still yours and are accessible to you anywhere.

Shop

Sell your work, simply and quickly.

Calendar

Promotion of exhibitions of your work in the calendar.

Promotion

Promote your work on social media to expand the circle of enthusiasts of your art.

Auction

The possibility to sell the work in online auctions and thus achieve their highest selling price.

Certification

Copyright certificate or confirmation of registration for each of your works.