Number of ratings: 2

4.5/5

Večnosť v tebe

GUBALA Anna


Technique: acrylic painting
Theme: religious themes
Measurements: 97cm x 146cm
Year of origin: 2024
ArtNo.: SK2405 0000 00003262
Posted: 30.05.2024 19:12:52
Piece description:

Vo viere sa môžeme niekedy cítiť ako nič, ale zároveň všetko. Boh je nado mnou a ja som len človek. Sme pominuteľné bytosti- nebadateľná kopa mäsa a kostí oproti Bohu a Jeho veľkosti, ktorá ma niekedy ťaží. Napriek tomu je v každom z nás niečo nadpozemské, niečo večné. Kostrou chrbtice človeka som sa snažila zdôrazniť našu ľudskosť. Líniou svetla na rebrách/lopatkách poukázať na božskosť. Vidím v tejto spojitosti dokonalosť Boha v človeku a nedokonalosť človeka v Bohu. Pod kostrou píše v hebrejčine text z Biblie: ,,Prach si a na prach sa obrátiš.". Obidva svety, ten náš a ten Jeho, sú istým spôsobom prepojené a my v našej maličkosti sme súčasťou niečoho väčšieho.  

Report