Number of ratings: 6

5/5

Regresný rast/ Regressiwe growth

KROSNEROVÁ Lucia


Technique: combined technique
Theme: act, autoportrait, other, floral motives
Measurements: 200cm x 200cm x 100cm
Year of origin: 2024
ArtNo.: SK2406 0000 00003272
Posted: 21.06.2024 17:56:04
Piece description:

Človek, žena, Gaia, Zem, je znázornená na tzv. pitevnom stole s rezmi skrz celé telo. Jej obsah tvorí funkčný elektrinou poháňaný ekosystém zložený z rôznych rastlín a inej prírodnej hmoty, ktoré sa podieľajú na správnom fungovaní nášho prostredia, tak ako sa na tom podieľajú orgány v našom tele. Inštalácia je nasvietená led svetlom využívanom pri hydroponickom pestovaní rastlín či už pre komerčné poľnohospodárske účely, alebo domáce pestovanie.

Report