Mgr. Dudová Katarína
Poslať správu

Umelecká značka: K.i.D.
Zameranie: Digitálne umenie, Obrazy,
Rok narodenia: 1993
ArtistNo.: sk-1910
O umelcovi:

 Som absolventkou odboru Estetika na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vyštudovaný odbor mi poskytol množstvo poznatkov z oblasti praktickej estetiky (napr. pri analýze/interpretácii umeleckých diel z oblasti výtvarného umenia, filmu, hudby.
- Počas štúdia som získala kritický pohľad na vizuálne umenie a vizuálne prejavy ako také. Či už ide o reklamu, grafický design, chápanie psychológie farieb a ich vplyvu na recipienta, pôsobenie všetkých formálnych aspektov vizuálneho artefaktu/diela ako aj jeho štruktúry a kompozície a teda aj porozumenie vzťahu recepient verzus vizuálne - umenie/produkt/tvorba.
- Svoje znalosti z oblasti vizuálneho umenia, designu, grafiky, ale aj kresby a maľby som si prehlbovala aj štúdiom a tvorbou u akademického maliara Viliama Širokého.
-V súčastnej dobe sa venujem vlastnej digitálnej maľbe, kresbe.

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z