SK
Number of ratings: 6

5/5

Obliny časopriestoru II.

KOVÁČOVÁ Alica


Technique: oil painting
Theme: act
Measurements: 50cm x 40cm x 2cm
Year of origin: 2009
ArtNo.: SK2304 0000 00002790
Posted: 22.04.2023 22:25:25
Piece description:

Vlastná tvorba, dielo bolo spolu s "Obliny časopriestoru I." ocenené v celoslovenskom kole Výtvarné spektrum 2010

akt,
Report