Number of ratings: 7

5/5

Extrovert

MAJCHEROVÁ Martina


Technique: acrylic painting
Theme: still life
Measurements: 50cm x 70cm x 2cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2401 0000 00003130
Posted: 15.01.2024 11:04:16
Piece description:

Obraz je jedným z troch obrazov charakterizujúcich typy ľudských osobností, ktoré sú vyjadrené prostredníctvom rôznych kompozícií porcelánových šálok.

Report