SK
Number of ratings: 7

3.7/5

Behavioral Sink

HAŇAKOVÁ Stela


Technique: combined technique
Theme: Future
Measurements: 32cm x 45cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2402 0000 00003028
Posted: 29.02.2024 21:25:14
Piece description:

Kolaps v správaní, ktorý môže vyplynúť z preľudnenia. Termín a koncept pochádza zo série experimentov s preľudnením, ktoré John B. Calhoun vykonal na nórskych patkanoch.

Je to čisto len išpirácia pre dielo. Pevne verím, že budúcnosť nebude len čierno-biela... No treba niečo pre to spraviť.

Report