Number of ratings: 3

5/5

Posol dobrodružstva

WAGNER Janny


Technique: oil painting
Theme: fantasy landscape, idealized landscape
Measurements: 80cm x 80cm x 2cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2310 0000 00002893
Posted: 27.10.2023 14:15:31
Piece description:

Žiť svoj život, uskutočňovaním snov s prirodzenosťou a zanietením.

Nákazlivé nadšenie, kde vo chvíľach šťastia žiarime ako slnko,

mladistvo a slobodomyseľne. Prirodzená nespútaná energia.

Report