Number of ratings: 3

5/5

21 STAR CHILD - Hviezdne Dieťa

AMZLER Magdalena


Technique: watercolour
Theme: l other
Measurements: 12cm x 25cm x 0.1cm
Year of origin: 2017
ArtNo.: SK2303 0000 00002726
Posted: 13.03.2023 10:39:21
Piece description:

STAR CHILD - Hviezdne Dieťa - Obraz č.4

Originál, maľba Aquarel : 

Rok: 2017

Rozmer: 12 x 25 cm

Je jedným zo série 6 anjelov.

Podklad: Maľba na Akvarelový papier. 300 gr.

Spája sa s kameňom Jadeit / Nefrit. 

A tarotovou kartou Koleso Osudu. Prináša a podporuje lásku k prírode a zdieľanie citov vychádzajúcich z hlbokého mieru. 

Kladie dôraz na harmóniu vo svete. Podporuje sebavyjadrenie sa prostredníctvom vlastného tvorivého potenciálu. Prináša schopnosť vnímania iných a porozumenie srdcom. Povzbudzuje k rastu a vytvára k tomu aj priestor. 

Vytvára kontakt s nekonečnom vo vlastnom vnútri. Rozpúšťa zablokovanú tvorivosť. Poskytuje vytvorenie harmónie prostredníctvom tvorivého vyjadrovania sa. 

Hviezda v rukách anjela nám ukazuje smer, ukazuje nám kam máme ísť. Má zmysel pre sebaocenenie a vysoké sebavedomie. 

Pripomína nám, že každý sme jedinečnou individualitou. Sú to méty a inšpirácie, odhalenie talentov a určovanie smeru nášho osudu. 

Report