SYMON Leo
Sent message

Artistic brand: Leo Symon
Artistic medium: Digitální umění, Výtvarné umění,
ArtistNo.: sk-2565
About artist:

Žije a tvorí v Trnave. Sídlo má v Londýne (UK), odkiaľ koordinuje svoje medzinárodné aktivity. 

Po štúdiu na vysokej škole technického zamerania pôsobil ako pedagóg na strednej a vysokej škole. Učil odborné predmety a neskôr aj informatiku. V súčasnosti pracuje ako počítačový špecialista na Univerzite sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave.

Takmer 40 rokov svojho života sa venoval výtvarnému umeniu a umeleckej fotografií popri zamestnaní. Od roku 1988 začal používať počítač ako prostriedok (médium) pre tvorbu, keďže má blízko k  informatike. Boli to však práce zamerané profesijne na propagačné účely, podklady pre tlač a neskôr i pre reklamu vo vlastnej firme s výpočtovou technikou.

Za posledných 25 rokov sa digitálne technológie - softvér i hardvér výrazne zdokonalili, a preto sa tento typ média začal používať nielen na technické kreslenie, ale aj ako maliarske techniky s použitím rôznych podkladových materiálov. Ako príklad jeho digitálnej tvorby nájdete jeho obrazy portáloch vo svete, napríklad Redbubble, Pixels, Saatchi Art, Fineart America, originalgallery.com (www.leosymon.com). Spôsob maľovania je pomocou počítačovej myši, tabletu, dotykového pera, alebo priamo prstom na ploche monitora. Ukážky takejto práce nájdete na Internetových stránkach YouTube, po zadaní mena Leo Symon vo vyhľadávacom okienku.

V jeho tvorbe prevažuje vizuálna predstava - teda názor prostredníctvom tvarov a farieb v podobe abstraktných obrazov. Niekedy používa fotografiu ako zdroj farieb  pre nový obraz (tzv. bodová grafika), ktorý ďalej spracúva prostredníctvom softvéru tak, že pôvodný obraz už nie je možné identifikovať. Jednoducho povedané vznikne nový obraz na základe farieb a odtieňov z ľubovoľnej fotografie... Druhú skupinu obrazov tvorí tzv. vektorová grafika, pri ktorej vzniká výsledný obraz skladaním čiar a vrstiev (niekedy až tisíc vrstiev) do výsledného obrazu. Pri prechodoch farieb je možné dosiahnuť mnohomiliónový počet farebných odtieňov. Takto pripravený obraz  je veľmi náročný pre finálne spracovanie – tlač, ktorá sa realizuje ako Fine Art Print. Pre podklad sú použité rôzne materiály, ako napríklad papier, plátno, drevo, hliník a pod. Originály obrazov sú dodávané s certifikátom opatreným  hologramom, ktorý sa nachádza aj na zadnej strane obrazu. Má jedinečné číslo, ktoré je možné evidovať  v celosvetovej databáze. To znamená, že si ktokoľvek môže overiť na príslušnej webovej stránke, či takýto obraz existuje, koľko kópií bolo vytvorených, ako vyzerá, aký materiál bol použitý pre tlač, alebo tam môže byť uvedené aj meno majiteľa obrazu.

V roku 2017 spolupracoval s firmou VIDA, kde boli používané jeho maľby na textilné výrobky.

V ostatnom čase Leo Symon tiež experimentuje s efektom 3D, ktorý je založený na spracovaní obrazu vo viacerých vrstvách, aplikovaných na platňu s mikropolguľovitými plôškami (lentikulami)...

Výstavy:

- Ústí nad Labem (2015, ČR, samostatná)

- Kokořín (2016, ČR, samostatná)

- Praha (2016, Poslanecká snemovňa Parlamentu Českej republiky, samostatná)

- Viedeň (2015,“Spirit Of Art“, celosvetová, spoločná)

- Dallas (2017, Texas, USA, samostatná)

- Ottawa (2017, Kanada, samostatná)

- Londýn (2017, UK, spoločná)

- Slovensko (2018, ČSOB, klientské centrum Trnava)

- Galanta (2018, samostatná)

- Bratislava (2018, zimný Art Mix, spoločná)

- Bratislava (2020, samostatná)

- Stála výstava – Univerzita sv. Cyrila a Metoda  v Trnave

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z