Number of ratings: 4

3.8/5

Sunny

JE ZNEPOKOJIVÁ, Sofia


Technique: acrylic painting
Theme: animal motives
Measurements: 30cm x 40cm
Year of origin: 2023
ArtNo.: SK2307 0000 00002839
Posted: 25.07.2023 12:12:56
Piece description:

Originál. Vlastná tvorba 

(Dá sa povedať, že toto je môj prvý obraz od ktorého som odštartovala svoje vlastné umenie. Tým myslím umenie bez známych ľudí ako: speváci, herci atď...)

Môj prvý obraz. Obraz s názvom: Nikdy neumriem bol až tretí, pred tým je ešte obraz s názvom: Pole, lúka padlých anjelov 

Report