Number of ratings: 0

0/5

09 PHOENIX FIRE - Ohnivý Fénix

AMZLER Magdalena


Technique: acrylic painting
Theme: l other
Measurements: 70cm x 125cm x 5cm
Year of origin: 2022
ArtNo.: SK2303 0000 00002734
Posted: 13.03.2023 13:13:40
Piece description:

PHOENIX FIRE - Ohnivý Fénix

Originál, maľba Akrylom, kombinovaná technika : 2013 - 2022

70 x 120 cm x 5 cm

Podklad:

Preglejka, podrám drevo. Potiahnuté nalepeným bavlneným plátnom. Šepsované, vrchný záverečný náter.

Fénix je ohnivo-červený vták, ktorý sa stal symbolom zdravia, lásky a nesmrteľnosti. Podľa legiend sa fénix dožíva približne 500-1000 rokov.

Fénix je často na obrazoch zvečňovaný ako nádherný vták, veľký ako labuť s dlhým zlatým chvostom, zobákom a pazúrmi. Jeho spev má podľa legendy čarovnú moc - údajne zvyšuje odvahu človeka s čistým srdcom. Aj slzy fénixa majú magické a liečivé vlastnosti. V hieroglyfike obraz fénixa vyjadruje plynutie času a dodnes zostáva symbolom nesmrteľnosti. Spája sa so všetkými živlami vrátane vesmírnej energie.

Fénix je podľa mytológie posvätný bájny vták Egypťanov, zobrazovaný ako zlatý sokol s hlavou volavky. Bol pokladaný za stelesnenie slnečného boha. Je symbolom vtáka, ktorý sa v určitých časových obdobiach sám spáli a do troch dní znovu povstane zo svojho popola. Inak tiež symbolizuje vzkriesenie, nesmrteľnosť a nezničiteľného ducha ľudstva.

Report