Number of ratings: 2

5/5

27 BLESSING - Božia Vôľa

AMZLER Magdalena


Technique: watercolour
Theme: l other
Measurements: 12cm x 25cm x 0.1cm
Year of origin: 2017
ArtNo.: SK2303 0000 00002731
Posted: 13.03.2023 10:55:03
Piece description:

BLESSING - Božia Vôľa - Obraz č.6

Originál, maľba Aquarel :

Rok: 2017-18

Rozmer: 12 x 25 cm

Je jedným zo série 6 anjelov.

Podklad: Maľba na Akvarelový papier. 300 gr.

Je sám sebou. Nesprevádza ho symbol. On je tým symbolom zo zapletených vlasov, vrkoč zapletený z troch častí ako Awen božstvo. Symbolizuje 3 svety. 

Podporuje význam čísla 3. Nesie v sebe - Pravdu, Vedomosti a Spravodlivosť. Cez farby a v odkaze archanjelom Michaelom. 

Čo znamená odovzdanie sa vôli Božej a bytie s Bohom. Je tu pochopenie, že malé ja musí ochotne žiť s božím plánom. Dokáže nám poskytnúť priestor, čas a porozumenie, ktoré sú potrebné k tomu, aby človek mohol žiť vlastnú integritu a svetlo. 

Božská integrita je v ceste, pravde a vo svete ktoré žijeme. Je to spojenie medzi ríšou anjelov a ľudí. Prináša výzvu vedieť hlbšie dôverovať tomu " Staň sa Tvoja vôľa".

Posúva energie do vyššej úrovni vedomia, kde verím, že vesmír prináša dobro všetkému životu na zemi, vrátane človeka. Stačí sa odovzdať tejto službe na vyšších úrovniach. Pomáha nájsť odvahu žiť svoju duchovnú pravdu. 

Vytvára spojenie s božským vedomím a orientáciou duše. Vytvára meditatívnu, pokojnú a mierumilovnú jasnosť.

Report