Number of ratings: 3

5/5

26 EARTHLY ANGEL - Pozemský Anjel

AMZLER Magdalena


Technique: watercolour
Theme: l other
Measurements: 12cm x 25cm x 0.1cm
Year of origin: 2017
ArtNo.: SK2303 0000 00002730
Posted: 13.03.2023 10:52:20
Piece description:

EARTHLY ANGEL - Pozemský Anjel - Obraz č.5

Originál, maľba Aquarel :

Rok: 2017-18

Rozmer: 12 x 25 cm

Je jedným zo série 6 anjelov.

Podklad: Maľba na Akvarelový papier. 300 gr.

Podpora komunikácie na všetkých úrovniach. Je anjelom ochrany. Spája sa s vedomím neposudzovania, ktoré nekritizuje. 

Vychádza z vnútornej pravdy a nesie v sebe vedomé bytie ktoré dokáže analyzovať bez kritiky. Poskytuje jasnosť vnímania ktoré preniká cez vonkajšie "pozlátko", masky a vzorce chovania. 

Pomáha mám žiť naše sny. Prejavovať svoje dary a vedie nás na ceste kde sa stávame viac celistvými. Inšpiruje nás k jasnej komunikácii, aby sme mohli viac hovoriť svoju pravdu. 

Na vedomej ceste lásky je lampáš symbol nového dňa a svetla. Zobrazuje pozemských anjelov ktorí kráčajú touto cestou. 

Report