Number of ratings: 2

5/5

24 ETERNITY APPLE - Láska je Večná

AMZLER Magdalena


Technique: watercolour
Theme: l other
Measurements: 12cm x 25cm x 0.1cm
Year of origin: 2017
ArtNo.: SK2303 0000 00002728
Posted: 13.03.2023 10:45:59
Piece description:

ETERNITY APPLE - Láska je Večná - Obraz č.2

Originál, maľba Aquarel :

Rok: 2017-18

Rozmer: 12 x 25 cm

Je jedným zo série 6 anjelov.

Podklad: Maľba na Akvarelový papier. 300 gr.

Prináša pozitívny životný názor. Je v ňom hlboký vnútorný mier, pokoj a oslobodenie sa od úzkosti. Spája so ženským intuitívnym princípom a pomáha ho vyjadriť. 

Svetu nastavuje svoju detskú otvorenosť a svoju schopnosť veľkého súcitu. Podporuje liečenie vnútorného dieťaťa. Skladá z očí ružové okuliare. 

Nastoľuje rovnováhu medzi mužskými a ženskými vlastnými energiami. Je oporou pre hlboké vnútorné porozumenie. Pomáha sa zamerať na to, čo skutočne potrebujeme, čo človek potrebuje. 

("Duch" dieťaťa obsahuje lásku dieťaťa so všetkým potenciálom a schopnosťou odpúšťať, ktorý v sebe má ). Milovať, znamená zbaviť sa strachu. 

Jablko je pozitívny symbol spasenia, vykúpenia. Znovunarodenia sa, nového vedomia a symbolizuje svet. Prináša schopnosť rozlíšiť čo je dobré a čo zlé. 

Možno práve jabloň je tým stromom poznania. A strom je symbol večného života.  ... Tak ako Láska je večná.

Report