Number of ratings: 2

5/5

23 GOLDEN HOPE - Zlatá Nádej

AMZLER Magdalena


Technique: watercolour
Theme: l other
Measurements: 12cm x 25cm x 0.1cm
Year of origin: 2017
ArtNo.: SK2303 0000 00002727
Posted: 13.03.2023 10:43:02
Piece description:

GOLDEN HOPE - Zlatá Nádej - Obraz č.1

Originál, maľba Aquarel :

Rok: 2017

Rozmer: 12 x 25 cm

Je jedným zo série 6 anjelov.

Podklad: Maľba na Akvarelový papier. 300 gr.

Dáva možnosť prejsť k novej rovine nádeje a opustiť staré zranenia. 

Otvára hlboké roviny bunkovej pamäti. Je to láska, ktorá nemá hraníc a pomáha uvoľňovať bolesti nášho srdca, pocity zrady alebo sklamania. 

Upokojuje, znižuje stres priťahuje šťastie a radosť. Ponúka možnosť dostať sa do kontaktu a spojiť sa s krásou, ktorá vychádza z nášho hlbokého jadra. 

Prináša nové vnímanie pravdy a úžasu nad hojnosťou ktorú nám sám život poskytuje. Podporuje nás v nasledovaní vnútornej pravdy, ktorá nám pomáha dostať sa na správne miesto v správny čas. 

Pomáha naplniť božský plán, s ktorým sme pred naším príchodom na zem súhlasili. Zlatá niť - ako zlato na oblohe symbolizuje duchovný život človeka a niť zo zlata je symbolom dažďa šťastia. 

Spája všetky srdcia a duše na zemi.

Report