SK
Number of ratings: 4

4.8/5

NAPLNENIE

VAIS Martin


Technique: acrylic painting
Theme: religious themes
Measurements: 80cm x 80cm x 2cm
Year of origin: 2016
ArtNo.: SK2301 0000 00002563
Posted: 10.01.2023 15:49:42
Piece description:

Pravý obraz diptychu zo života Ježiša - ukrižovanie na Golgote.

Výtvarné spektrum 2017 :                                                                             - regionálne kolo / Zvolen - Čestné uznanie                                                - krajské kolo / Banská Bystrica - Cena                                                         - celoštátne kolo / Trenčín

Report