Number of reviews: 4

5/5

Demonštračný objetk rekonštrukcií

HRTUSOVÁ Viktória


Technique: digital print
Theme: l landscape motives
Measurements: 23cm x 15cm
Origin year: 2022
ArtNo.: SK2301 0000 00002558
Inserted: 09.01.2023 12:51:14
Piece of description:

Ideou práce je poukázať na hromadný výrub lesov na Slovensku a v národných parkoch Slovenska. V diele „Demonštračný objekt rekonštrukcií“ som vyhľadávala a fotografovala najviac zasiahnuté miesta výrubov lesov severného a stredného Slovenska. Fotografie sú v čierno-bielej verzií. Majú nám pripomínať, že realita nie je vždy farebná a pestrá - na Slovensku je hromadný počet výrubov lesov, dokonca aj tých zdravých. Hlavným znakom tejto práce je prinavrátiť rúbaniskám a vyrúbaným lesom opäť život a „vysadiť“ tu opäť stromy formou slepotlače. Vo fotografiách sú tlačene slepotlače a ako matrica tu slúži kôra zo stromov. 
„Stromy podopierajú oblohu. Ak zomrie les, obloha- naša strecha- sa zrúti. Príroda a človek zahynú naraz.“ (Stará múdrosť pôvodných obyvateľov Ameriky).

Report