Number of reviews: 3

5/5

Dno rieky ×01

LUKÁČ Anton


Technique: combined technique
Theme: abstraction
Measurements: 50cm x 50cm
Origin year: 2022
ArtNo.: SK2209 0000 00002174
Piece of description:

architektonické umenie

umelec - architekt, ktorý k tvorbe obrazov pristupuje ako k tvorbe budov, spájaním rôznych materiálov a štruktúr do nových foriem

Report