Number of reviews: 14

4.9/5

Večerná Banská Štiavnica

BIRÁS Daniel


Technique: oil painting
Theme: veduta / cityscape
Measurements: 40cm x 40cm x 2cm
Origin year: 2022
ArtNo.: SK2208 0000 00002137
Piece of description:

olej na plátne, špachtľa

Report