Number of reviews: 2

4.5/5

lesk

LUKÁČ Anton


Technique: combined technique
Theme: abstraction
Measurements: 70cm x 70cm
Origin year: 2022
ArtNo.: SK2208 0000 00002125
Piece of description:

architektonické umenie
_

súčasťou obrazu je drevený rám

_
obraz je namaľovaný na 100% bavlnenom plátne

_

ateliér umelca - architekta, ktorý k tvorbe obrazov pristupuje ako k tvorbe budov, spájaním rôznych materiálov a štruktúr do nových foriem

Report