Mgr. ČERNÁKOVÁ Viera
Sent message

Artistic brand: Viera Černáková
Artistic medium: Paintings, Sculptures, Fine arts,
ArtistNo.: sk-2296
About artist:

Viera Černáková sa narodila v 1940 v Banskej Bystrici.

V rokoch 1958 – 1963 študovala na FF Univerzity J.A. Komenského v Bratislave na katedre Vv., prof. Eugen Lehotský a v r. 1968  jeden semester na FF v Prešove  Univerzity P.J. Šafárika  v Košiciach.

Viera Černáková sa venuje kresbe maľbe, textilu, plastike. Jej tvorba je zameraná na dotváranie interiérov. Realizovala viaceré diela v súkromných i komerčných interiéroch v Bratislave, Prahe, Košiciach a i.

Samostatné výstavy

1977 – Košice - Dom odborov VSŽ – Textilné objekty a kresby

1978 – Bratislava – Galéria mladých – Textilné objekty a kresby

1985 – Košice – Klub architektov a výtvarných umelcov – Kresba, maľba

1988 – Košice – Klub architektov a výtvarných umelcov – Výber z tvorby

1989 – Praha – Ústřední klub školství a vědy –Textilné objekty

1991 – Banská Štiavnica – Galéria Rubigall – Textilné objekty

1995 – Košice -  Východoslovenská galéria – HUDBA – SVETLO – VESMÍR  -  medené objekty a kresby

2001 – Košice – galéria BOD -  Výber z tvorby

2006 – Bratislava – K. Gallery – INTERIÉROVÉ OBJEKTY – kameň, kov, textil

2008 – ARS AETERNA  letný festival umenia – maľba, kresba -  kostol sv. Štefana Kráľa v Novej Kelči 

2010 – Košice – Múzeum Vojtecha Löfflera – Prierez tvorbou

Účasť na mnohých kolektívnych domácich aj zahraničných medzinárodných výstavách.

Tvorbu Viery Černákovej by sme mohli prirovnať k Wágnerovskému ideálu tzv. Gesamtkunstwerku, t.j. Súhrnnému umeleckému dielu, ktoré je prestúpené zložkami kresby, maľby, plastiky, textilu, princípmi uplatňovanými v architektúre vo vzájomnej harmónii vytvárajúcej obdivuhodný celok konvenujúci s autorom, divákom i prostredím.

          Tematika tvorby v jej rôznych výrazových prostriedkoch je zameraná na symboliku makro a mikrokozmu, prírodné rytmy, poéziu, hudbu a pod.

          Textilná tvorba výtvarníčky má  objavný charakter a je ojedinelá v rámci doteraz používaných textilných techník .

          Tvorba Viery Černákovej má v sebe veľkú výrazovú silu a tajomnosť, či už sa jedná monumentálne dielo, alebo o artefakt drobných rozmerov.

PhDr. Gabriela Vizdalová – Haščáková

 

A B C D E F G H CH I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z